Seminar je namijenjen voditeljima i pomoćnicima voditelja službi i odjela za upravljanje ljudskim resursima, kadrovskih i pravnih poslova, srednjem i višem menadžmentu, kao i kandidatima za ove pozicije, tvrtkama koje žele investirati u ključne ljude i koji prepoznaju značaj strateškog upravljanja ljudskim resursima, te svim zainteresiranim koji žele da se upoznaju sa funkcijom ljudskih resursa unutar organizacija.

Ljudski potencijal je jedna od najvažnijih konkurentskih prednosti svake tvrtke, ali većina tvrtki stjecanju vještina za upravljanje tim potencijalom ne pridaje odgovarajući značaj.

Planiranje ljudskih resursa jedna je od osnovnih funkcija menadžmenta ljudskih resursa koja doprinosi uspješnom ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke. Neophodno je imati ljude koji imaju vještine, znanja i talente za uspješno ostvarivanje strateških ciljeva kao i pravi broj ljudi u pravom trenutku. Problem je što mnoge tvrtke o planiranju ljudskih resursa više govore nego što li stvarno sprovode. Drugi problem je nedovoljna povezanost poslovnih i planova ljudskih resursa.

Sudionici ovog seminara dobit će ključne informacije i smjernice o samom planiranju ljudskih resursa i pronalaženju kandidata koji su neophodni za realizaciju plana u datom trenutku.

Interaktivan seminar, koji pored predavanja i primjera iz prakse, podrazumijeva iznošenje problematike sudionika, diskusiju, razmjenu iskustava i pronalaženje rješenja za konkretne situacije, te praktičnu vježbu.

Mostar, 24.04.2019. godine

Raspored Seminara:

 • 13:45 – 14:00 Registracija sudionika
 • 14:00 – 15:20 Značaj i uloga planiranja, organizacijske posljedice (ne)planiranja ljudskih resursa i čimbenici koji utječu na planiranje
 • 15:20 – 15:40 Pauza za kavu
 • 15:40 – 17:00 Poslovna strategija i ciljevi, analiza posla, pronalaženje kandidata i selekcija, radionica, diskusija
 • 17:00 – 17:15  Evaluacija – Podjela potvrda o sudjelovanju na seminaru

Mjesto i Vrijeme:

 • Mostar, hotel Mostar, Kneza Domagoja b.b.
 • 24.04.2019. 14-17h

Cijena:

 • 50 KM po sudioniku (za dva sudionika iz iste organizacije, sudjelovanje trećeg je besplatno)
 • 30 KM za studente

Voditelji:

Irena Lovrić, mag.psih. i dip.HRM, zaposlena je u IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvaliteta u graditeljstvu u Mostaru, profesionalno orjentirana na područje planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, osobito regrutiranja, profesionalne selekcije, obrazovanja i razvoja zaposlenika, te upravljanja kvalitetom. Vodila je veći broj selekcijskih postupaka za različite organizacije, kao i razvoj i unaprijeđenje funkcije ljudskih potencijala unutar organizacija.

Dr.sc. Ivona Čarapina Zovko zaposlena je na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Profesionalni i istraživački interesi usmjereni su na područja razvoja karijere mladih osoba, psiholoških aspekata traženja zaposlenja, posljedica nezaposlenosti kao i na područja odabira zanimanja. Iz navedenih tema održala je veći broj radionica i seminara. Praktični rad usmjeren je na osmišljavanje i provođenje selekcijskih postupaka za različite organizacije.

Prijava:

 • Prijavite se  putem maila kontakt@dekatria.biz
 • Rezervacija sudjelovanja na seminaru je po uplati na račun: 3060002964007630 kod Addiko Bank d.d.
 • Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme jer broj sudionika je ograničen.
 • Prijave traju do: 19.04.2019.

Dodatne informacije:

Za sudionike su osigurane potvrde o sudjelovanju na seminaru, radni materijali, osvježenje u pauzi

Kontakt informacije:

Dekatria
Savjetovanje u poslovanju i obrazovanju
Mostar
Tel: + 387 63 501 485
E-mail: kontakt@dekatria.biz
Web: www.dekatria.biz
FB: www.facebook.com/dekatria