SEMINAR

PERFEKCIONIZAM NA RADNOM MJESTU: „SAVRŠENI“ ZAPOSLENICI ILI KANDIDATI ZA BURNOUT?

Mostar, 13. i 14.11.2019. godine

Koliko puta ste si sami rekli: ,,Moram ovo napraviti savršeno…” ,, Ako nisam prvi završio do zadanoga roka nisam dobar radnik”, ”Samo ako budem najbolji, uspjet ću …” Seminar je namijenjen svim zainteresiranima koji žele raditi na poboljšanju vlastite psihološke dobrobiti i voditi računa o mentalnom zdravlju na radnom mjestu te prevenirati i smanjiti stres i sagorijevanje na radnom mjestu.

U današnje vrijeme pred zaposlenog čovjeka predstavljaju se brojni radni zahtjevi, a najveći među njima je kako zadržati radno mjesto/posao. Shodno tome, brojni zaposlenici si postavljaju jako visoke standardne vezane za radno ponašanje koji nerijetko vode radnom stresu i sagorijevanju na radnom mjestu.

Sudionici ovog seminara dobit će ključne informacije o perfekcionizmu, njegovom nastajanju, održavanju i razlikama između pozitivnog i negativnog perfekcionizma. Upoznat će ih se sa simptomima radnog stresa i sagorijevanja te mehanizmima nastajanja.

Svatko od sudionika će imati priliku za procjenu (vlastitog) perfekcionizma i razina radnog stresa putem psiholoških instrumenata uz povratnu informaciju psihologa koji je i u edukaciji za psihoterapeuta. Putem interaktivne praktične vježbe sudionici će dobiti smjernice za upravljanje perfekcionizmom na radnom mjestu. Predočit će se tehnike za prevenciju stresa i sagorijevanja.

RASPORED SEMINARA

13. 11. 2019.  
16:45 – 17:00 Registracija sudionika
17:00 – 18:15 Značaj i uloga perfekcionizma na radnom mjestu.

Pozitivni i negativni perfekcionizam. Model nastajanja/održavanja perfekcionizma.

18:15 – 18:30 Pauza za kavu
18:30 – 19:00 Praktična vježba; tehnike opuštanja

 

14. 11. 2019.  
16:45 – 17:00 Registracija sudionika
17:00 – 18:15 Radni stres i stresori. Nastanak i održavanje stresa. Stres vs burnout.
18:15 – 18:30 Pauza za kavu
18:30 – 19:00 Praktična vježba. Tehnike prevencije stresa i sagorijevanja.
19:00 – Evaluacija – Podjela potvrda o sudjelovanju na seminaru

MJESTO I VRIJEME:

Mostar, Bišća polje b.b.

13.11.2019. 17.00-19.00h

  1. 11. 2019. 17.00-19.00h

 

CIJENA:

50 KM po sudioniku (za dva sudionika iz iste organizacije, sudjelovanje trećeg je besplatno)

30 KM za studente

*Kandidatima koji su do sada sudjelovali na seminarima/radionicama koje je organizirala Dekatria nudimo 30% popusta,

 

VODITELJI:

Irena Lovrić, mag.psih. i dip.HRM, zaposlena je u IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvaliteta u graditeljstvu u Mostaru, profesionalno orjentirana na područje planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, osobito regrutiranja, profesionalne selekcije, obrazovanja i razvoja zaposlenika, te upravljanja kvalitetom. Vodila je veći broj selekcijskih postupaka za različite organizacije, kao i razvoj i unaprijeđenje funkcije ljudskih potencijala unutar organizacija.

Doc.dr.sc. Ivona Čarapina Zovko zaposlena je na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Profesionalni i istraživački interesi usmjereni su na područja razvoja karijere mladih osoba, psiholoških aspekata traženja zaposlenja, posljedica nezaposlenosti kao i na područja odabira zanimanja. Iz navedenih tema održala je veći broj radionica i seminara. Praktični rad usmjeren je na osmišljavanje i provođenje selekcijskih postupaka za različite organizacije. U edukaciji je iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije.

 

PRIJAVA:

Prijavite se  putem maila kontakt@dekatria.biz

Rezervacija sudjelovanja na seminaru je po uplati na račun: 3060002964007630 kod Addiko Bank d.d.

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme jer broj sudionika je ograničen.

Prijave traju do: 09.11.2019.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za sudionike su osigurane potvrde o sudjelovanju na seminaru, radni materijali, osvježenje u pauzi

 

KONTAKT INFORMACIJE:

Dekatria

Savjetovanje u poslovanju i obrazovanju

Mostar

Tel: +387 63 501 485

E-mail: kontakt@dekatria.biz

Web: www.dekatria.biz

FB: www.facebook.com/dekatria