SEMINAR

PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA

Mostar, 24.04.2019. godine

Hotel Mostar

Ljudski potencijal je jedna od najvažnijih konkurentskih prednosti svake tvrtke, ali većina tvrtki stjecanju vještina za upravljanje tim potencijalom ne pridaje odgovarajući značaj.

Planiranje ljudskih resursa jedna je od osnovnih funkcija menadžmenta ljudskih resursa koja doprinosi uspješnom ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke. Neophodno je imati ljude koji imaju vještine, znanja i talente za uspješno ostvarivanje strateških ciljeva kao i pravi broj ljudi u pravom trenutku. Problem je što mnoge tvrtke o planiranju ljudskih resursa više govore nego što li stvarno sprovode, zatim nedovoljna povezanost poslovnih i planova ljudskih resursa, te sa druge strane, samo tržište i dostupnost kvalificirane radne snage.

Seminar je bio namijenjen voditeljima i pomoćnicima voditelja službi i odjela za upravljanje ljudskim resursima, kadrovskih i pravnih poslova, srednjem i višem menadžmentu, kao i kandidatima za ove pozicije, tvrtkama koje žele investirati u ključne ljude i koji prepoznaju značaj strateškog upravljanja ljudskim resursima, te svim zainteresiranim koji žele da se upoznaju sa funkcijom ljudskih resursa unutar organizacija.

U okviru seminara sudionici su se upoznali sa sljedećim temama:

  • Značaj i uloga planiranja, organizacijske posljedice (ne)planiranja ljudskih resursa i čimbenici koji utječu na planiranje
  • Poslovna strategija i ciljevi
  • Analiza posla, pronalaženje kandidata i selekcija

Sudionici seminara dobili su ključne informacije i smjernice o samom planiranju ljudskih resursa i pronalaženju kandidata koji su neophodni za realizaciju plana u datom trenutku.

Voditelji seminara bili su:

Irena Lovrić, mag.psih. i dip.HRM, zaposlena je u IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvaliteta u graditeljstvu u Mostaru, profesionalno orjentirana na područje planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, osobito regrutiranja, profesionalne selekcije, obrazovanja i razvoja zaposlenika, te upravljanja kvalitetom. Vodila je veći broj selekcijskih postupaka za različite organizacije, kao i razvoj i unaprijeđenje funkcije ljudskih potencijala unutar organizacija.

Dr.sc. Ivona Čarapina Zovko zaposlena je na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Profesionalni i istraživački interesi usmjereni su na područja razvoja karijere mladih osoba, psiholoških aspekata traženja zaposlenja, posljedica nezaposlenosti kao i na područja odabira zanimanja. Iz navedenih tema održala je veći broj radionica i seminara. Praktični rad usmjeren je na osmišljavanje i provođenje selekcijskih postupaka za različite organizacije.

Seminar je imao interaktivni karakter, te su, pored predavanja i primjera iz prakse, sudionici iznosili probleme sa kojima se susreću u svom radu, razmjenjivali iskustava i uspješne prakse u planiranju ljudskih resursa.

Osobita nam je čast da smo okupili stručnjake iz akademskog, zdravstvenog, proizvodnog, trgovačkog i IT sektora, kao i studente, što nam je ujedno potvrda da je tema seminara i samo planiranje ljudskih resursa višestruko složenije danas uslijed tehnoloških i demografskih promjena, te sve oskudnijeg tržišta radne snage, zbog čega ljudski resursi postaju kritični resurs.

Zahvaljujemo se još jednom svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru.

Dekatria
Savjetovanje u poslovanju i obrazovanju
Mostar